Darphane KPSS 60 puan ile personel alımına başladı! Başvuru şartları neler?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. İnhisar Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B hususu uyarınca 30 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat kaideleri ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı müracaatları 7 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 16 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI 

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan kaideleri taşımak. 

  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun; “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak. 

  3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak. 

  4. Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

  5. Son müracaat tarihi itibariyle müracaat yapılan konum için istenilen kısımdan mezun olmak. 

  6. 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı işçi statüsünde vazife yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programına Ait kararda belirtilen “… kontratlı işçi konumlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel müsabaka sınavıyla yardımcı olarak atanan takımlar ile bulunulan konumdan farklı ve tahsil durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı takım ve konumlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere hala vazife yaptıkları kuruluşlara yahut öbür kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme süreçlerine ve bu unsurun ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama süreçleri yapılmaz.” kararına uygun olmak. 

  7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

RESMİ İLAN METNİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir